مطالب موجود در بخش آموزش های سالیدورک که توسط شرکت آراکو تهیه شده است شامل موارد طبقه بندی شده ذیل می باشد. جهت مشاهده هر بخش از آموزش های طبقه بندی شده سالیدورکس بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.


مهندسی معکوس و ساخت تجهیزات و قطعات صنعت نفت و گاز

تفاوت بین مهندسی معکوس و کپی کردن ماشین آلات و دستگاه صنعتی

آموزش نمایه های سالیدورکز Solidworks Features


آموزش قالب نقشه کشی سالیدورکز - سالید ورک


آموزش روش طراحی بالا به پایین سالیدورک - Solidworks Top down design


آموزش فیچر-نمایه در محیط پارت سالیدورک(سالیدورکس)


آموزش اسکچ سالیدورک-سالید ورکز


آموزش فارسی سالید ورک(سالیدورکز-سالیدورکس) - بخش اول


آموزش فارسی سالید ورک(سالیدورکز-سالیدورکس) - بخش دوم


آموزش پیشرفته سالیدورک (سالید)


آموزش اندازه گذاری (ارزیابی) سالید ورک-سالیدورکز

آموزش رندرینگ و رندر در سالیدورک


آموزش طراحی استراکچر و شاسی سالیدورک-سالیدورکز


آموزش تنظیمات سالیدورک-سالید


آموزش تولباکس قطعات استاندارد سالید ورک -سالیدورکس


آموزش سیمولیشن سالیدورک-سالید ورکز


آموزش شبیه سازی جریان هوا و سیالاتی CFD سالیدورک فلو ورکز


آموزش ورقکاری-شیت متال در سالیدورکز


آموزش تبدیل فرمت در سالیدورک


آموزش تخمین هزینه تولید در سالیدورکس 


آشنایی با نمونه سازی سریع یا Rapid prototyping


آشنایی با Product data management - PDM